MUŽIŽENY
JEDNORÁZOVÝ VSTUP100 Kč80 Kč
PĚTIVSTUPOVÁ KARTA400 Kč300 Kč
MĚSÍČNÍ PŘEDPLATNÉ700 Kč500 Kč

  • PLATNOST PĚTIVSTUPOVÝCH KARET JE OMEZENA NA 3 MĚSÍCE OD DATA AKTIVACE, TJ. OD PRVNÍHO PODPISU – PRVNÍ NÁVŠTĚVY.
  • MĚSÍČNÍ PŘEDPLATNÉ NELZE ZASTAVOVAT A PRODLUŽOVAT Z  JAKÝCHKOLIV DŮVODŮ.
  • DOBA ANI MNOŽSTVÍ TRÉNINKŮ NA MĚSÍČNÍ PŘEDPLATNÉ OMEZENO NENÍ.
  • ZÁKAZ KONZUMACE VLASTNÍCH NÁPOJŮ.
  • CENY JSOU KONEČNÉ BEZ DALŠÍCH POPLATKŮ.